Żółte boje oznaczają:

Żółte boje oznaczają:
niebezpieczeństwo nawigacyjne
akwen zamknięty dla żeglugi
tor podejściowy do portu