Znak ten zakazuje:

Znak ten zakazuje:
postoju w odległości do 40 metrów od znaku
przekraczania prędkości 40 km/h
postoju jednostek o długości powyżej 40 metrów