Znak ten oznacza przejście pod przęsłem mostu:

Znak ten oznacza przejście pod przęsłem mostu:
w obu kierunkach
w jednym kierunku
zakaz przejścia