Znak ten ostrzega przed zbliżaniem się do:

Znak ten ostrzega przed zbliżaniem się do:
jazu
promu na uwięzi
pirsu