Znak szczytowy boi kardynalnej wschodniej to:

Znak szczytowy boi kardynalnej wschodniej to:
dwa stożki połączone podstawami
dwa stożki połączone wierzchołkami
dwa stożki skierowane podstawą do góry