Znaki nabieżników składają się z:

Znaki nabieżników składają się z:
dwóch znaków
trzech znaków
czterech znaków