Znak dzienny statku o ograniczonej manewrowości to:

Znak dzienny statku o ograniczonej manewrowości to:
kula - romb - kula
dwie czarne kule
trzy czarne kule