Zmniejszenie utraty ciepła organizmu człowieka przebywającego w wodzie uzyskuje się przez:

Zmniejszenie utraty ciepła organizmu człowieka przebywającego w wodzie uzyskuje się przez:
masowanie ud i ramion w określonych odstępach czasu
podciągnięcie kolan pod brodę i objęcie ich ramionami
intensywne poruszanie się