Zmniejszenie powierzchni grota (np. zarefowanie) na jachcie typu slup spowoduje:

Zmniejszenie powierzchni grota (np. zarefowanie) na jachcie typu slup spowoduje:
zmniejszenie przechyłu i zwiększenie zawietrzności jachtu
zwiększenie przechyłu i zwiększenie zawietrzności jachtu
zmniejszenie przechyłu i zwiększenie nawietrzności jachtu