Zmianę położenia środka ożaglowania możemy uzyskać poprzez:

Zmianę położenia środka ożaglowania możemy uzyskać poprzez:
podniesienie miecza
luzowanie i wybieranie żagli
opuszczenie płetwy sterowej