Widoczne poniżej światło wskazuje:

Widoczne poniżej światło wskazuje:
lewą burtę statku
prawą burtę statku
rufę statku