Zielona boja w kształcie stożka w rejonie oznakowania IALA A oznacza:

Zielona boja w kształcie stożka w rejonie oznakowania IALA A oznacza:
lewą stronę szlaku żeglownego
miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu
prawą stronę szlaku żeglownego