Zęza to:

Zęza to:
rodzaj żagla przedniego
zagłębienie w pokładzie, w którym przebywa Załoga podczas żeglugi
najniżej położona część jachtu