Zasięg światła zależny od wysokości posadowienia źródła światła i wysokości oczu obserwatora to:

Zasięg światła zależny od wysokości posadowienia źródła światła i wysokości oczu obserwatora to:
zasięg optyczny
zasięg nominalny
zasięg geometryczny