Zarefowanie grota na jachcie typu slup, spowoduje:

Zarefowanie grota na jachcie typu slup, spowoduje:
zwiększenie przechyłu
zwiększenie nawietrzności
zmniejszenie nawietrzności i przechyłu