Załogant stojący na jachcie i zataczający kręgi dowolnym przedmiotem sygnalizuje:

Załogant stojący na jachcie i zataczający kręgi dowolnym przedmiotem sygnalizuje:
utratę steru
wzywa pomocy
awarię silnika