Żagle sztormowe to

Żagle sztormowe to
fok sztormowy i bezan
fok sztormowy i genaker
fok sztormowy i trajsel