Żagle pracują najlepiej, gdy:

Żagle pracują najlepiej, gdy:
są wybrane do granicy łopotu
są wybrane do osi jachtu
są ustawione pod katem 45 st do osi jachtu