Żagiel przedni do sztagu mocujemy za pomocą:

Żagiel przedni do sztagu mocujemy za pomocą:
raks,
kluz
pełzaczy