Żagiel może być przymocowany do masztu za pomocą:

Żagiel może być przymocowany do masztu za pomocą:
raks
pełzaczy
reflinek