Za niesienie pomocy w przypadku wypadnięcia członka Załogi za burtę, odpowiada:

Za niesienie pomocy w przypadku wypadnięcia członka Załogi za burtę, odpowiada:
najbliższa placówka WOPR
Kapitan Jachtu
każdy Załogant