Akcją ratunkową w przypadku wypadnięcia członka Załogi za burtę kieruje:

Akcją ratunkową w przypadku wypadnięcia członka Załogi za burtę kieruje:
najbliższa placówka WOPR
Kapitan Jachtu
każdy Załogant