Za niesienie pomocy w akcji „człowiek za burtą” odpowiada:

Za niesienie pomocy w akcji „człowiek za burtą” odpowiada:
jeden z członków Załogi
najstarszy członek Załogi
prowadzący jacht