Wimpel to:

Wimpel to:
chorągiewka na topie masztu wskazująca kierunek wiatru
nić używana do szycia żagli
nitka przyczepiona do want, określająca poziom wilgotności