Widoczne poniżej światło burtowe zamontowane jest na statku na burcie:

Widoczne poniżej światło burtowe zamontowane jest na statku na burcie:
lewej
prawej
na obu burtach