Wiatr powstaje w wyniku:

Wiatr powstaje w wyniku:
przemieszczania się chmur
różnicy ciśnień na dwóch obszarach
różnicy wilgotności na dwóch obszarach