Wezwanie w niebezpieczeństwie to:

Wezwanie w niebezpieczeństwie to:
Distress call
Urgent call
Emergency call