Węzeł to jednostka określająca:

Węzeł to jednostka określająca:
głębokość
odległość
prędkość