Wanty mocowane są do pokładu za pomocą:

Wanty mocowane są do pokładu za pomocą:
podwięzi wantowych
sztagowników
opętnika