W skład olinowania stałego wchodzi

W skład olinowania stałego wchodzi
sztag, wanty kolumnowe, obciągacz bomu
wanty kolumnowe, stenwanty, topenanata
wanty kolumnowe, sztag, wanty topowe