W przypadku zauważenia tonącego, należy:

W przypadku zauważenia tonącego, należy:
wysłać Załoganta, który potrafi pływać, aby ratował tonącego i aby krążył wokół niego
rzucić koło, ogłosić alarm "człowiek za burtą", wyznaczyć obserwatora i wykonać manewr podejścia
zadzwonić po WOPR i czekać aż pomoc przypłynie