W przypadku urazu kończyny z prawdopodobnym złamaniem należy:

W przypadku urazu kończyny z prawdopodobnym złamaniem należy:
zdezynfekować miejsce urazu
usztywnić dwa sąsiednie stawy
tylko wezwać pomoc