W przypadku omdlenia należy:

W przypadku omdlenia należy:
rozpocząć masaż serca
ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i dostarczyć świeżego powietrza
użyć defibrylatora