W jakiej temperaturze wody człowiek ma największe szanse przeżycia?

W jakiej temperaturze wody człowiek ma największe szanse przeżycia?
20 stopni C
10 stopni C
15 stopni C