Urządzenie sterowe składa się z:

Urządzenie sterowe składa się z:
płetwy sterowej, jarzma, pawęży
rumpla, jarzma, płetwy sterowej
rumpla, pawęży, płetwy sterowej