Udrażnianie dróg oddechowych polega na:

Udrażnianie dróg oddechowych polega na:
odchyleniu głowy do tyłu i uniesieniu żuchwy do góry
ułożeniu ratowanego w pozycji bocznej ustalonej
podaniu środka przeciwbólowego