Trzy czerwone światła na maszcie oznaczają:

Trzy czerwone światła na maszcie oznaczają:
statek ograniczony swoim zanurzeniem
statek na mieliźnie
statek o ograniczonej zdolności manewrowej