Trymowanie żagli polega na:

Trymowanie żagli polega na:
właściwym ustawianiu żagli względem wiatru
zmienianiu żagli
postawieniu żagli