Trajsel to:

Trajsel to:
rodzaj żagla sztormowego stawianego w miejscu grota
rodzaj przedniego żagla przeznaczonego na słabe wiatry
rodzaj żagla mocowanego na bukszprycie