Sztormreling osadzony jest na:

Sztormreling osadzony jest na:
wkrętach
stójkach (sztycach)
podwięziach relingowych