Sztaksle to:

Sztaksle to:
wszystkie modele żagli, które są mocowane na sztagu w części dziobowej jachtu lub sztagu pomiędzy masztami
tylne żagle w jachcie typu slup
mocowanie sztagowników