Szpring rufowy na jachcie prowadzony jest:

Szpring rufowy na jachcie prowadzony jest:
od rufy w kierunku dziobu jachtu
od rufy, prostopadle do pomostu
od dziobu do rufy jachtu