Szpigat to:

Szpigat to:
otwór w pokładzie zapewniający wentylację
końcówka masztu
otwór w różnych elementach kadłuba umożliwiający swobodny przepływ wody