Szok termiczny to:

Szok termiczny to:
przechłodzenie organizmu
przegrzanie organizmu
gwałtowne zwężenie się naczyń krwionośnych