Systemy rozgraniczenia ruchu na morzu to:

Systemy rozgraniczenia ruchu na morzu to:
AIS
COLREG
TSS