Systemy rozgraniczenia ruchu na morzu przeznaczone są dla:

Systemy rozgraniczenia ruchu na morzu przeznaczone są dla:
jachtów żaglowych i jednostek mniejszych niż 20 metrów
statków zajętych połowem
dla statków o napędzie mechanicznym o długości powyżej 20 metrów