Sygnałem wzywania pomocy na morzu, nadawanym prze radiotelefon jest:

Sygnałem wzywania pomocy na morzu, nadawanym prze radiotelefon jest:
na pomoc
ratunku
mayday