Sygnał mgłowy statku o napędzie mechanicznym to:

Sygnał mgłowy statku o napędzie mechanicznym to:
dwa długie dźwięki
jeden długi dźwięk
jeden długi dźwięk i dwa krótkie