Sygnał dźwiękowy „nie mogę manewrować” to:

Sygnał dźwiękowy „nie mogę manewrować” to:
cztery krótkie dźwięki
seria podwójnych krótkich dźwięków
jeden bardzo długi dźwięk