Sygnał dźwiękowy „natychmiast zatrzymaj swój statek” to seria dźwięków:

Sygnał dźwiękowy „natychmiast zatrzymaj swój statek” to seria dźwięków:
trzy krótkie
długi długi krótki
krótki długi krótki krótki