Sygnał dźwiękowy „moje maszyny pracują wstecz” to”

Sygnał dźwiękowy „moje maszyny pracują wstecz” to”
cztery krótkie dźwięki
trzy długie dźwięki
trzy krótkie dźwięki